Blonder Dag Stretch Svart Kvinners Travel W Crocs Mesh Xg7HnWq6 Blonder Dag Stretch Svart Kvinners Travel W Crocs Mesh Xg7HnWq6 Blonder Dag Stretch Svart Kvinners Travel W Crocs Mesh Xg7HnWq6 Blonder Dag Stretch Svart Kvinners Travel W Crocs Mesh Xg7HnWq6 Blonder Dag Stretch Svart Kvinners Travel W Crocs Mesh Xg7HnWq6 Blonder Dag Stretch Svart Kvinners Travel W Crocs Mesh Xg7HnWq6
Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.
1 Kvinners Mtng Rita Støvler Svart antil EvRgqR

Blonder Dag Stretch Svart Kvinners Travel W Crocs Mesh Xg7HnWq6

På Slip Stroppene Linzi Flere Cameo Ombre Fersken Med Glidebryter qwfPFO

Nivåmålinger

Travel Blonder Crocs Svart Dag W Mesh Stretch Kvinners Målinger gjort med fleksibelt endoskop er usikre. Som regel er avstanden kortere enn det endoskopøren måler. Det er derfor svært viktig at alle lesjoner som på koloskop måles til nivå < 25 cm fra analåpningen blir undersøket med stivt skop for å definere nivået sikkert. CT, CT-kolografi og MR-endetarm kan også bidra til å definere tumors nivå.

Endetarmen er tarmavsnittet fra linea dentata i analkanalen og opp til nivå 15 cm over analåpningen målt på stivt rektoskop. Malign tumor med nedre nivå i dette avsnittet defineres som kreft i endetarm i Norge. (Andre definisjoner er i bruk i andre land, for eksempel 12 cm/16 cm fra analåpningen).

 Målt med stivt skop:

  • Nedre endetarm: Fra linea dentata til 6 cm over analåpningen
  • Midre endetarm: Fra 7-10 cm over analåpning
  • Øvre endetarm: Fra 11-15 cm over analåpning. Peritoneale omslagsfold ligger oftest i nivå 10 cm, og det svarer som regel til Houston’s 2. fold som ses ved endoskopi.
  • Flexura rektosigmoidea er tarmavsnittet fra nivå 16 cm til nivå 20 cm over analåpningen. Dersom tumors nedre grense er i dette avsnittet er det pr definisjon kreft i flexura.rektosigmoidea.

Sigmoideum er tarmavsnittet fra nivå 21 cm og oppover.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018

ballett Åpen Sandaler Kvinners Flip Platå Flop Rosa Korset xAvvz0nq